تاریخچه انتخابات مجلس شورای اسلامی در استهبان

هر چه به روزهای انتخابات نزدیک تر می شویم رفته رفته بر گرمی تنور آن افزوده می شود. در همین راستا به بررسی دوره های قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه استهبان و نی ریز می پردازیم:

دوره اول(انتخابات سال ۱۳۵۸):
در این دوره رقابت بین آقایان کشفی از استهبان و فقیه، مباشری و دادور از نیریز بود که سید جعفر کشفی توانست با کسب ۱۵۸۵۳ رای از ۲۸۷۴۸ رای ماخوذه و با ۵۵/۱ درصد از آرا در مرحله دوم به مجلس راه پیدا کند.

سید جعفر کشفی

دوره دوم(انتخابات سال ۱۳۶۲):
در این دوره سید فخرالدین فال اسیری و سید محمد علی فقیه از نی ریز و آقایان سجادیان و چک از استهبان به عنوان کاندیداهای مطرح حضور داشتند که سید فخرالدین فال اسیری با کسب ۱۷۵۸۱ رای از ۳۳۱۵۰ رای ماخوذه و با ۵۳ درصد از آرا در مرحله دوم به مجلس راه پیدا کرد.

سید فخرالدین فال اسیری

دوره سوم(انتخابات سال ۱۳۶۶)
در این دوره رقابت بین علی اکبر همتایی و سید حسین فقیه از نی ریز و آقای رحمتی از استهبان بود که علی اکبر همتایی توانست با کسب ۲۳۶۶۷ رای ماخوذه و با ۴۹/۳ درصد از آرا در مرحله اول به مجلس راه پیدا کند.

علی اکبر همتایی
دوره چهارم (انتخابات سال ۱۳۷۰)
در این دوره آقایان عظیمی و پیشوا از استهبان و آقایان همتایی و خلیل دادور از نی ریز به عنوان کاندیداهای مطرح حضور داشتند که خلیل دادور در مرحله دوم، با به دست آوردن ۲۸۶۵۱ رای از ۵۴۲۶۸ رای ماخوذه و با کسب ۵۲/۶ درصد از آرا در تاریخ ۷۱/۲/۱۸ به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

خلیل دادور

دوره پنجم (انتخابات سال ۱۳۷۴)
در این دوره محمد سقایی از استهبان و غلامرضا شعبان پور، سید حسین فقیه، خیر خواه، اردلان و خلیل دادور از نیریز در انتخابات حضور داشتند که نهایتا محمد سقایی با ۳۱۴۹۵ رای از ۸۲۰۲۸ رای ماخوذه و با ۳۸/۳ درصد از آرا در همان دور اول به مجلس راه پیدا کرد.

محمد سقایی

دوره ششم (انتخابات سال ۱۳۷۸)
در این دوره، رقابت بر سر تصاحب کرسی مجلس بین آقایان محمد سقایی از استهبان و سید حسین فقیه و مسعود امینی از نی ریز بود که محمد سقایی توانست با کسب ۳۶۲۰۷ رای از ۹۰۷۴۷ رای ماخوذه و ۳۹/۸ درصد از آرا برای بار دوم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.

محمد سقایی

دوره هفتم (انتخابات سال ۱۳۸۲)
در این دوره آقایان محمد سقایی از استهبان و مسعود امینی از نی ریز کاندیداهای شاخص این دوره بودند که در نهایت دکتر مسعود امینی توانست با ۷۳۰۱۱ رای از ۱۱۰۳۳۰ رای ماخوذه و ۷۱/۱۳ درصد از آرا به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.

مسعود امینی

دوره هشتم (انتخابات سال ۱۳۸۶)
در این دوره مهندس محمد سقایی از استهبان و آقایان دکتر امینی(نماینده وقت)، شاهسوند حسنی، کاوه پیشقدم و صداقت از نیریز کاندیداهای مطرح این دوره بودند که نهایتا محمد سقایی موفق شد با کسب ۳۷۲۰۴ رای از ۸۲۵۲۷ رای ماخوذه و با کسب ۴۵/۰۸ درصد از آرا به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.

محمد سقایی2

دوره نهم (انتخابات سال ۱۳۹۰)
در این دوره رقابت اصلی بین آقایان محمد سقائی، خاوندی و کاوه پیشقدم بود که در نهایت مهندس سقائی توانست با بدست آوردن ۴۰۵۷۲ رای از ۹۷۲۷۹ رای ماخوذه و ۴۱/۸ درصد از آرا برای بار چهارم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.

محمد سقایی2

منبع : برگرفته از هفته نامه صبح نی ریز

Check Also

شهر خوبم ای استهبان من

‹‹استهبان من›› اندر این دنیای پرنقش و نگار هست شهری مملو از جنبش وکار آسمانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =