Tag Archives: سرعت راه رفتنتان را 25%تندتر كنيد

هفت تمرین برای افزایش اعتماد به نفس

این تمرینها بیشتر بدنبال هماهنگ نمودن شرایط جسمی با شرایط روحی می باشد. ۱ـ همیشه در ردیف های جلو بنشینید. ۲ـ نگاه کردن به چشمان دیگران را تمرین کنید. عدم نگاه به دیگران ۲معنا دارد: الف: احساس گناه در برابر او ب:احساس ضعف وناتوانی در برابر او ۳ـ سرعت راه رفتنتان را ۲۵%تندتر کنید.حرکات بدن نتیجه واکنش ذهن است. آدمهای …

در ادامه ...