Tag Archives: ستاره شناسی

اختروَش چیست؟

در نیمه قرن بیستم به دنبال پیمایش‌های آسمان در طول موج‌های رادیویی علاوه بر کشف کهکشانهای رادیویی تعدادی منابع رادیویی نیز کشف شد که “منابع رادیویی ستاره گون” نام گرفتند چرا که برخلاف ستاره‌ها  تصویر مرئی نداشتند.نام اخترنما یا کوازار نامی است که به این رده از اجرام داده شده است. در ابتدا طیف این اجرام بسیار غریب می‌نمود چرا …

در ادامه ...