Tag Archives: ریشه یابی فصول سال

معانی فصول سال

بهار  در اصل بَــه + آر است به معنی آورنده بهترین ها . واژه « به » در بهمن  و  بهرام نیز وجود دارد . تابستان یعنی زمان اوج تابیدن خورشید به طبیعت ( تاب + ستان ). پاییز احتمالاً پای ریز  یا چیزی مانند همین واژه باشد که برگ ها در پای درختان می ریزند . زمستان یعنی سردستان …

در ادامه ...