Tag Archives: رودخانه کر

عزمی برای احیای دریاچه‌ بختگان وجود ندارد

هفت سال از روزگاری می‌گذرد که دریاچه بختگان در استان فارس شیره وجودش را از دست داد، هفت سال پیش در‌ پی شروع خشک‌سالی در فارس و برداشت بی‌رویه آب توسط کشاورزان، تالاب بختگان رو به خشکی گذاشت، ابتدا کسی فکر نمی‌کرد که این خشکی جدی باشد اما هرچه بیشتر گذشت از باران خبری نشد تا اینکه یک روز مردم …

در ادامه ...