Tag Archives: جوش های زیر پوستی

یک دلیل برای مرتب نکردن تختخواب در صبح

محققان پیشنهاد می‌دهند در طول روز رختخواب را باز بگذارید و هوای اتاق خواب را تهویه کنید تا عرق نشسته بر رختخواب خشک شود و کنه‌ها مهلت رشد و تکثیر پیدا نکنند. اگرجزء آن دسته از افرادی هستید که به محض برخاستن از خواب اول رختخوابشان را جمع می‌کنند یا جز آن دسته که تختشان تا نیمه‌های روز آشفته است؟باید …

در ادامه ...