Tag Archives: جودوکار استهبانی سکوی سوم آسیا را فتح کرد

مهدی فتحی پور سکوی سوم جودوی آسیا را فتح کرد

 مدال برنز مسابقات آسیایی جودو جوانان برگردن مهدی فتحی پور نماینده فارس و شهرستان استهبان قرار گرفت. فتحی پور جودو کار تیم جوانان کشور با کسب پیروزی در دیدار رده بندی مسابقات آسیایی مقام سوم آسیا را کسب کرد. وی در وزن ۶۶- کیلوگرم در دور نخست بورانگ سی از تایلند را شکست داد و در ادامه برابر بازارساد از …

در ادامه ...