Tag Archives: جواب معمای کاهش وزن هندوانه

معمای وزن هندوانه

یک هندوانه به وزن ۱۰ کیلوگرم داریم که ۹۰% آن را آب تشکیل میدهد، بعد از مدتی مقداری از آب آن بخار شده و حالا ۸۰% آنرا آب تشکیل میدهد، وزن هندوانه جدید چقدراست؟ راهنمایی: وزن هندوانه جدید ۸تا۱۰ کیلوگرم نیست! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

در ادامه ...