Tag Archives: تحلیل مس شهید باهنر

تحلیل هفتگی بورس کارگزاری مفید

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه ایران محتوای این گزارش، توسط تیم تحلیل گروه مفید با مسئولیت شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید و رعایت بیطرفی، دقت و همچنین عدم دخالت جهت دار سایر بخش های مجموعه مفید تهیه شده است. با این وجود، این گزارش به تنهایی نمیتواند تمامی جنبه های لازم برای تصمیم گیری را پوشش دهد وبه هیچ …

در ادامه ...