Tag Archives: به مجنون گفتم زنده بمان

ماجرای ترک سیگار امام خمینی(ره)

در روزگاری که جماعت سیگاری برای ترک سیگارشان دست به دامن قرص و دارو و کلینیک های رواندرمانی می شوند، خیلی ها بودند که یک شبه سیگار را ترک کردند. اراده کردند، سیگار را توی جا سیگاری له کردند و فندک و کبریت را دور انداختند و تمام!  آخرین سیگاری که امام کشید خاطره ترک سیگار امام خمینی را فاطمه …

در ادامه ...