درباره ما

همراه گرامی:

انجیرستان بدون وابستگی به ارگانی خاص و به دور از سیاست، کار رسانه ای خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز نموده است و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران گام بر می دارد.

گرچه شناسایی نویسنده اصلی در دنیای مجازی به سختی امکان پذیر است، انجیرستان خود را متعهد می داند منبع مطالب را ذکر نماید.

ایمیل: info@anjirestan.ir   ***   پیامک: ۳۰۰۰۲۸۲۸۱۸۲۸۳۸