Tag Archives: کشاورزی فارس

فارس دارای رتبه نخست تولید انجیر کشور

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان این مطلب که فارس دارای رتبه نخست تولید انجیر در کشور است گفت‌: اقدامات حمایتی و حفاظتی از ثروت پنهان فارس باید گسترده تر شود. محمد مهدی قاسمی از پیش بینی تولید انجیر خشک از باغات انجیر دیم استان فارس به میزان ۳۵ هزار تن در سال ۹۴ خبر داد و …

در ادامه ...

امحاء ۱۲۲ هزار اصله نهال آلوده انجیر در فارس

پاکاری مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مهمترین فعالیت های انجام شده در بخش تولیدات گلخانه ای اشاره کرد و گفت: راه اندازی اولین سیستم تولید نشاء در شهرستان مرودشت با تکنولوژی شرکت مو سا گرین ایتالیا است . مجید رضا پاکاری از مهمترین فعالیت های شاخص مدیریت امور باغبانی در پارسال گفت و هم از بررسی و …

در ادامه ...