Tag Archives: چک چکو

نگاهی به «چک چکو» و «چارچو گردانی» استهبان

مراسم‌های سوگواری حسینی از دیرباز در تاریخ مکتب تشیع به وفور دیده می‌شود اما برخی از این مراسم‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین فرهنگ مردمان نواحی مختلف، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. در تاریخ آداب و رسوم معنوی هر شهر و ناحیه‌ای یکسری آیین‌های سنتی وجود دارد که با توجه به وقایع عاشورا نسل به نسل منتقل شده است …

در ادامه ...

۱۲ آئین عاشورایی استان فارس ثبت ملی شد

۱۲ آئین عاشورایی فارس در فهرست میراث معنوی کشور قرار گرفته است . مسئول ثبت آثار میراث معنوی فارس گفت: تاکنون ۱۲ آئین عاشورایی فارس در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است. به گفته مژگان ثابت قدم ، تعزیه شیراز، سروستان، کازرون، صحرارود فسا، خرمبید و مراسم عزاداری عاشورای روستای دوان، مراسم خیمه های برافراشته زرقان، سینه زنی …

در ادامه ...