Tag Archives: پوشش گیاهی جزایر خلیج فارس

انجیر مقدس

درخت انجیر معابد: نامگذاری این درخت بعنوان انجیر معابد به زمان بودا بر می‌گردد و دلیل آن وجود درخت انجیر مقدسی که بنا به اعتقاد بوداییان، سیذارتا گواتاما (مشهور به بودا) در زیر آن به مراقبه پرداخت و به روشن بینی رسید. در نماد شناسی مذهبی این درختان مقدس از روی برگهای قلبی شکل خود مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مشهورترین …

در ادامه ...