Tag Archives: مقطع دکتری استهبان

دانشگاه آزاد استهبان دانشجوی دکترا می پذیرد

نخستین مصاحبه داوطلبان پذیرفته شده در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی استهبان برگزار شد. معاون آموزشی واحد استهبان گفت: این واحد دانشگاهی به عنوان قطب عمران جنوب کشور برای نخستین بار اقدام به مصاحبه دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکتری تخصصی کرد. علیرضا فتحی افزود: مصاحبه بر اساس شیوه‌نامه انتخاب شده با رعایت استانداردهای آموزشی و علمی، در …

در ادامه ...