Tag Archives: معما و سرگرمی

معمای مرد کور در جزیره

یک مرد کور در جزیره ای غیر مسکونی به تنهایی به مدت یک روز زندانی شده است.در جیب وی چهار قرص است که دو تا سفید و دو تا قرمز هستند. قرص ها بجز در رنگ، از نظر ظاهری کاملا مشابه هستند.مرد باید یک قرص سفید و یک قرص قرمز بخورد و گرنه خواهد مرد. اگر دو قرص هم رنگ …

در ادامه ...

معمای وزن هندوانه

یک هندوانه به وزن ۱۰ کیلوگرم داریم که ۹۰% آن را آب تشکیل میدهد، بعد از مدتی مقداری از آب آن بخار شده و حالا ۸۰% آنرا آب تشکیل میدهد، وزن هندوانه جدید چقدراست؟ راهنمایی: وزن هندوانه جدید ۸تا۱۰ کیلوگرم نیست! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

در ادامه ...