Tag Archives: مجید زارع

دانشگاه آزاد استهبان دانشجوی دکترا می پذیرد

نخستین مصاحبه داوطلبان پذیرفته شده در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی استهبان برگزار شد. معاون آموزشی واحد استهبان گفت: این واحد دانشگاهی به عنوان قطب عمران جنوب کشور برای نخستین بار اقدام به مصاحبه دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکتری تخصصی کرد. علیرضا فتحی افزود: مصاحبه بر اساس شیوه‌نامه انتخاب شده با رعایت استانداردهای آموزشی و علمی، در …

در ادامه ...