Tag Archives: دانشگاه های استهبان

دانشکده پیراپزشکی استهبان

معرفی دانشکده : در پی برگزاری موفقیت آمیز همایش نقش آزمایشگاه درنظام سلامت و به دنبال آن برپایی جلسه هم اندیشی متخصصین و فرهیختگان استهبانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پیگیریهای مستمر مسوولین شهرستان و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و وجود پتانسیلهای شهرستان ایده ایجاد دانشکده پیراپزشکی مطرح و دانشکده پیراپزشکی استهبان در سال ۱۳۹۰ …

در ادامه ...

مرکز آموزش عالی استهبان

مرکز آموزش عالی استهبان(دانشگاه دولتی) در سال ۱۳۹۰ با همت نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای مهندس سقائی، و مجوز دفتر برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شد و از بهمن ماه همان سال نسبت به پذیرش تعداد ۲۵ نفر دانشجو در رشته مهندسی عمران اقدام نمود. با توجه به عدم تکمیل پروژه …

در ادامه ...