Tag Archives: دانشگاه دوک آمریکا

راز رنگ‌ ها و حرکات موزون طاووس نر چیست؟

طاووس‌ها به داشتن پرهای زیبا و رنگارنگ معروف هستند. حالا پژوهشگران به علت رنگارنگ بودن و حرکات زیبای طاووس پی برده‌اند… طاووس‌ها به داشتن پرهای زیبا و رنگارنگ معروف هستند. حالا پژوهشگران به علت رنگارنگ بودن و حرکات زیبای طاووس پی برده‌اند.طاووس‌های نر به هنگام جفتگیری با پرهای خود حرکت‌های بسیار جالب توجهی انجام می‌دهند.همین رقص زیبای طاووس‌های نر از …

در ادامه ...