Tag Archives: آئين های عاشورايي

۱۲ آئین عاشورایی استان فارس ثبت ملی شد

۱۲ آئین عاشورایی فارس در فهرست میراث معنوی کشور قرار گرفته است . مسئول ثبت آثار میراث معنوی فارس گفت: تاکنون ۱۲ آئین عاشورایی فارس در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است. به گفته مژگان ثابت قدم ، تعزیه شیراز، سروستان، کازرون، صحرارود فسا، خرمبید و مراسم عزاداری عاشورای روستای دوان، مراسم خیمه های برافراشته زرقان، سینه زنی …

در ادامه ...