دانستنی های ورزشی

چگونه دوچرخه سواری ما را خوشحال می کند؟

دوچرخه‌سواری یک ورزش ضد افسردگی است. ما همیشه این موضوع را می‌شنویم و در هنگام دوچرخه سواری و مسابقه تجربه‌اش می‌کنیم. تعداد بسیاری از ما که گرفتار لذت دوچرخه‌سواری شده‌ایم، می‌دانیم که سواری تا چه اندازه باعث خوشحالی ما می‌شود. اما چه چیزی باعث می‌شود که تا این حد عاشق دوچرخه‌سواری باشیم؟ چرا ما بی‌اراده به سمت آن کشیده می‌شویم؟ …

در ادامه ...

با پای پیاده همه چیز به دست آورید

مایه اش یک خیابان درختی است، شاید هم یک مسیر برگ پوش یا برف پوش در دل یک بوستان. نه مربی می خواهد، نه وسیله تمرین و پوشش آنچنانی و نه آبی که زلالی اش را با اشک چشم قیاس کندتا بتوان دل داد به غوص در آن. آدم حاشیه همین پیاده روی بیخ گوش خانه اش را بگیرد و …

در ادامه ...