صفحه اصلی / انجیرستان / تاکنون آرم شهرستان قرآنی استهبان را دیده اید؟

تاکنون آرم شهرستان قرآنی استهبان را دیده اید؟

دبیرخانه شهرستان قرآنی استهبان در اقدامی مبتکرانه لوگویی را به منظور معرفی بیشتر این شهرستان قرآنی طراحی کرده و در سایت خود قرار داده است که لوگو را به همراه توضیحات آن عینا در اینجا آورده ایم:

logo-estahban1

estahbanlogo

منبع : http://fa.estahban-city-quran.com